Θηλώματα λάρυγγος

  • Ανάπτυξη μορφωμάτων με χαρακτηριστική όψη και υφή σε οποιοδήποτε σημείο του λάρυγγα
  • Ευθύνονται στελέχη του ιού HPV
  • Διαταράσσεται το βλεννογονικό κύμα διότι αυξάνεται η ακαμψία του βλεννογόνου και η επαφή των χορδών
  • Θεραπεία απαιτείται σε όλους τους ασθενείς

Θεραπεία εκλογής: αφαίρεση των βλαβών με χρήση Laser με μικρολαρυγγοσκόπηση

  • Μετεγχειρητικά πάντα φωνοθεραπεία
  • Υποτροπιάζουν συχνά
  • Αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης μετεγχειρητικών συμφύσεων – συνεχειών (web)