Οίδημα Reinke (πολυποειδής εκφύλιση)

Οφείλεται στο κάπνισμα  και την χρόνια κακή χρήση φωνής

  • Μορφώματα του βλεννογόνου των γ.φ.χ, ποικίλου μεγέθους με ευρεία βάση
  • Συνήθως αμφοτερόπλευρα
  • Συχνά παρατηρείται νεόπλαστο τροφοδοτικό αγγείο (αιμορραγική διήθηση)
  • Συσσώρευση ζελατινώδους / οιδηματώδους μάζας  στον χώρο του Reinke
  • Σε χρόνια περιστατικά έχουν συμπαγή σύσταση
  • Μπορεί να συνυπάρχει ποικίλου βαθμού κερατινοποίηση ή δυσπλασία
  • Πάντα καλοήθεις, δεν εξαλλάσσονται
  • Κακοήθεια μπορεί να συνυπάρχει λόγω καπνίσματος σε οποιοδήποτε σημείο του λάρυγγα
  • Μεταβάλλεται η μάζα και η αδράνεια της χορδής, με μεγάλη επίπτωση στην δόνηση του βλεννογόνου (μπάσα φωνή)
  • Κατά την φώνηση έρχεται σε επαφή με την απέναντι χορδή παρεμποδίζοντας την σύγκλειση των χορδών σε ολόκληρο το μήκος τους, επιτρέποντας έτσι  στον εκπνεόμενο αέρα να διαφεύγει από τα κενά που δημιουργούνται

Θεραπεία εκλογής:  Χειρουργική αφαίρεση και μετεγχειρητικά φωνοθεραπεία