Λευκοπλακία

Λευκοπλακία

Οφείλεται κυρίως στο κάπνισμα

  • Ανάπτυξη λευκών εξωφυτικών βλαβών στην επιφάνεια του λαρυγγικού βλεννογόνου ποικίλου μεγέθους
  • Θεωρείται προκακοήθης κατάσταση
  • Διαταράσσεται κυρίως η δόνηση του βλεννογόνου και λιγότερο η σύγκλειση της γλωττίδας
  • Απαραίτητη στην πρώτη διάγνωση η βιοψία της βλάβης με μικρολαρυγγοσκόπηση για τον αποκλεισμό κακοήθειας
  • Συχνότατες υποτροπές
  • Κριτήριο εάν απαιτείται δεύτερη βιοψία είναι η αλλοίωση του βλεννογονικού κύματος και η εμφάνιση ερυθροπλακίας, μιας ερυθράς άλω  γύρω από την λευκοπλακική εστία
  • Συντηρητική μετεγχειρητική αγωγή: διακοπή καπνίσματος, καλή ενυδάτωση, υδρατμοί
  • Τακτική παρακολούθηση με ενδοσκόπηση / στροβοσκόπηση λάρυγγα ανά τρίμηνο για 2 χρόνια και μετά ανά εξάμηνο για 3 χρόνια
  • Μερικές φορές ανάπτυξη συμφύσεων / συνεχειών μετεγχειρητικά με επιδείνωση της φώνησης
  • Σε κάποιες περιπτώσεις έντονης δυσφωνίας συνιστάται υποστηρικτική φωνοθεραπεία