Πολύποδες

Πολύποδες

Οφείλονται σε οξεία ή χρόνια κακή χρήση φωνής

  • Μορφώματα του βλεννογόνου των γ.φ.χ, ποικίλου μεγέθους και σύστασης
  • Συνήθως ετερόπλευρα, παρατηρούνται στο ελεύθερο χείλος των γ.φ.χ. σε οποιοδήποτε σημείο
  • Συχνά συνοδεύονται από αντιδραστική βλάβη στην απέναντι γ.φ.χ.
  • Μπορεί να έχουν μίσχο ή ευρεία βάση
  • Συχνά παρατηρείται νεόπλαστο τροφοδοτικό αγγείο (αιμορραγικός πολύπους)
  • Πάντα καλοήθεις, δεν εξαλλάσσονται
  • Κατά την φώνηση έρχονται σε επαφή με την απέναντι χορδή παρεμποδίζοντας την σύγκλειση των χορδών σε ολόκληρο το μήκος τους, επιτρέποντας έτσι  στον εκπνεόμενο αέρα να διαφεύγει από τα κενά που δημιουργούνται

Θεραπεία εκλογής:  Χειρουργική αφαίρεση (μικρολαρυγγοσκόπηση) και μετεγχειρητικά φωνοθεραπεία