Φωτογραφίες

Ιατρείο στο Παλαιό Φάληρο

Ιατρείο στην Τραγάνα

Εκδηλώσεις, κοινωνικές και επιστημονικές