Ψυχογενής δυσφωνία

Ψυχογενής δυσφωνία

  • Μετά από συναισθηματική ένταση, στρες, κόπωση
  • Απαραίτητη η λήψη καλού ατομικού ιστορικού
  • Παρατηρείται αδυναμία σύγκλεισης της γλωττίδας
  • Μπορεί να φθάσει μέχρι και πλήρη αφωνία
  • Ο λαρυγγας εμφανίζεται δυσκίνητος και συνήθως δεν μετακινείται στον κάθετο άξονα – καθηλώνεται στον τράχηλο
  • Το αντανακλαστικό του βήχα διατηρείται και ακούγεται

Διαφοροδιαγνωστικά από πάρεση, αν «ψεκάσουμε» ή ερεθίσουμε τον λάρυγγα παρατηρούμε πλήρη σύγκλειση της γλωττίδας