Κοκκίωμα

Οφείλεται σε παρατεταμένη διασωλήνωση ή τραυματισμό κατά την  διασωλήνωση, σε λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση και σε υπερλειτουργική δυσφωνία (οι φωνητικές αποφύσεις των αρυταινοειδών έρχονται σε επαφή με μεγάλη πίεση)

  • Μόρφωμα του βλεννογόνου των γ.φ.χ, ποικίλου μεγέθους που εντοπίζεται στην οπίσθια μοίρα της χορδής, στην φωνητική απόφυση του αρυταινοειδούς χόνδρου
  • Συνήθως ετερόπλευρα
  • Μπορεί να συνυπάρχει ποικίλου βαθμού κερατινοποίηση ή δυσπλασία
  • Συνήθως καλοήθεις, δεν εξαλλάσσονται
  • Κακοήθεια μπορεί να συνυπάρχει , ιδιαίτερα σε καπνιστές,  σε πολύ μικρό ποσοστό
  • Σπανίως έχει μεγάλο μέγεθος και επομένως συνήθως  κατά την φώνηση δεν παρεμποδίζει την σύγκλειση των χορδών
  • Χειρουργική αφαίρεση ενδείκνυται μόνο σε υποψία κακοήθειας ή σε πολύ μεγάλο μέγεθος, που παρεμβαίνει στην φώνηση

Θεραπεία εκλογής:  Αντιπαλινδρομική αγωγή με PPI, δίαιτα και  φωνοθεραπεία