Υποβλεννογόνιες – ενδοεπιθηλιακές κύστεις (εκ κατακρατήσεως)

Οφείλονται στην χρόνια κακή χρήση φωνής, λόγω της απόφραξης των εκφορητικών πόρων των βλεννογόνιων αδένων από την πίεση, που ασκείται στην έντονη φώνηση

  • Υποβλεννογόνια μορφώματα των γ.φ.χ, ποικίλου μεγέθους στον χώρο του Reinke
  • Το περιεχόμενό τους μπορεί να είναι παχύρρευστο ή συμπαγές
  • Συνήθως ετερόπλευρα
  • Το καλυπτικό επιθήλιο δεν μεταβάλλεται
  • Πάντα καλοήθεις, δεν εξαλλάσσονται
  • Μεταβάλλεται η μάζα και η αδράνεια της χορδής, με μεγάλη επίπτωση στην δόνηση του βλεννογόνου (αλλοιώνεται το βλεννογονικό κύμα)
  • Κατά την φώνηση η προπέτεια του βλεννογόνου από την υποκείμενη βλάβη έρχεται σε επαφή με την απέναντι χορδή παρεμποδίζοντας την σύγκλειση των χορδών σε ολόκληρο το μήκος τους, επιτρέποντας έτσι  στον εκπνεόμενο αέρα να διαφεύγει από τα κενά που δημιουργούνται

Θεραπεία εκλογής:  Χειρουργική αφαίρεση και μετεγχειρητικά φωνοθεραπεία

Το καλύτερο φωνητικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται, εάν η κύστη αφαιρείται όταν έχει μικρό μέγεθος και μετά το χειρουργείο  δεν παραμένει μεγάλο κενό, που θα καλυφθεί σε δεύτερο χρόνο  από ουλώδη συνδετικό ιστό