Νεόπλασμα – κακοήθεια λάρυγγα

  • Οφείλεται κυρίως στο κάπνισμα
  • Ανάπτυξη λευκών εξωφυτικών ή ελκωτικών βλαβών στον βλεννογόνο ποικίλου μεγέθους
  • Κατάργηση της αρχιτεκτονικής του λάρυγγα
  • Διαταράσσεται κυρίως η δόνηση του βλεννογόνου και η σύγκλειση της γλωττίδας
  • Απαραίτητη στην πρώτη διάγνωση η αφαίρεση – βιοψία της βλάβης με μικρολαρυγγοσκόπηση

Θεραπεία: Χειρουργείο ή ακτινοθεραπεία ανάλογα με την εντόπιση, το στάδιο, την ηλικία, το επάγγελμα  και την βιολογική κατάσταση του ασθενούς

  • Τακτική παρακολούθηση με ενδοσκόπηση / στροβοσκόπηση λάρυγγα ανά τρίμηνο για 2 χρόνια και μετά ανά εξάμηνο για 3 χρόνια
  • Σε κάποιες περιπτώσεις έντονης δυσφωνίας συνιστάται μετεγχειρητικά υποστηρικτική φωνοθεραπεία