Οξεία λαρυγγίτιδα

  • Συνήθως ιογενής, συχνά προηγείται λοίμωξη αναπνευστικού
  • Χαρακτηριστικά εμφανίζεται αδυναμία φώνησης
  • Εξέρυθρος λαρυγγικός βλεννογόνος
  • Ενίοτε ανώμαλα χείλη γ.φ.χ.
  • Διαταράσσεται κυρίως η δόνηση του βλεννογόνου και λιγότερο η σύγκλειση της γλωττίδας
  • Δεν απαιτείται αντιβίωση ή άλλη φαρμακευτική αγωγή
  • Αποφυγή φώνησης για όσο διάστημα υπάρχει η ενόχληση

Θεραπεία εκλογής: καλή ενυδάτωση, υδρατμοί

  • Προσοχή στην φάση αποκατάστασης, μπορεί να υπάρξει κακή αντιρρόπηση, που να οδηγήσει σε υπερλειτουργική δυσφωνία, κυρίως σε επαγγελματίες φωνής που «βιάζονται»  να επιστρέψουν στις φωνητικές τους υποχρεώσεις