Υπερλειτουργική δυσφωνία

Οφείλεται σε χρόνια κακή χρήση φωνής,στα αρχικά στάδια χωρίς εμφανείς  οργανικές αλλοιώσεις. Μπορεί να παρατηρηθούν:

  • Διαταραχή στην συμμετρικότητα της κίνησης των αρυταινοειδών
  • Εφίππευση αρυταινοειδών
  • Ατελής σύγκλειση γλωττίδας
  • Φώνηση με νόθες χορδές
  • Διαταραχή στον βαθμό τάσης των γνησιων φωνητικων χορδων (γφχ)
  • Κατά την φώνηση οι γφχ έρχονται σε επαφή με μεγάλη πίεση παρεμποδίζοντας την συμμετρική, ομαλή σύγκλειση των χορδών σε ολόκληρο το μήκος τους.

Θεραπεία εκλογής: Φωνοθεραπεία ( συνήθως 6 – 8 συνεδρίες )