Χρόνια λαρυγγίτιδα

  • Οφείλεται κυρίως στο κάπνισμα
  • Εξέρυθρος λαρυγγικός βλεννογόνος, με αλλοιώσεις στην υφή του επιθηλίου
  • Ενίοτε ανώμαλα χείλη γ.φ.χ.
  • Διαταράσσεται κυρίως η δόνηση του βλεννογόνου και λιγότερο η σύγκλειση της γλωττίδας
  • Θεωρείται δυνητικά προκακοήθης κατάσταση

Θεραπεία εκλογής: διακοπή καπνίσματος, καλή ενυδάτωση, υδρατμοί

Τακτική παρακολούθηση με ενδοσκόπηση / στροβοσκόπηση λάρυγγα