Συγγραφική Δραστηριότητα

Συγγραφική Δραστηριότητα

16/3/2022 Εκδόθηκε το βιβλίο με τίτλο: «Η Φωνή όπως εμείς την ακούσαμε»

Εκδόσεις ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ

Διατίθεται από το ιατρείο

2022

20/10/2021 Εκδόθηκε το βιβλίο με τίτλο: «ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗ τεχνική, προβλήματα, πρακτικές συμβουλές»

Εκδόσεις ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ

Κεντρική Διάθεση: GETREMED Ltd

2021